Advokátní kancelář

Profil kanceláře

Advokátní kancelář byla založena v lednu roku 2002 nejprve jako kancelář samostatné advokátky Mgr. Martiny Dobešové, ke které se v říjnu roku 2003 připojil po uzavření smlouvy o sdružení advokát Mgr. Michal Dobeš.

Advokátní kancelář poskytuje jak právnickým, tak i fyzickým osobám široké spektrum právních služeb se specializací zejména na oblast práva obchodního a občanského, spolu se zastupováním klientů v soudních, správních a rozhodčích řízeních.

Hlavní předností kanceláře je vysoká úroveň poskytovaných služeb, která je zajišťována odbornou a precizní prací, flexibilitou a především individuálním přístupem k jednotlivým klientům.

Advokátní kancelář Dobeš & Dobešová spolupracuje s řadou odborníků z řad notářů, soudních znalců, daňových poradců, exekutorů a dalších, což umožňuje komplexní a odborné řešení právních situací.

Personální obsazení

Mgr. Michal Dobeš

advokát

mobil: +420 608 826 465
e-mail: michal@dobes-dobesova.cz
datová schránka: frjtr8f
IČO: 426 95 589
ev. č. ČAK: 10005

Mgr. Martina Dobešová

advokátka

mobil: +420 777 834 896
e-mail: martina@dobes-dobesova.cz
datová schránka: scbjujx
IČO: 662 50 625
ev. č. ČAK: 09182

Mgr. Natálie Kolajová

Advokátní koncipientka

tel: +420 774 277 209
ev. č. ČAK 45298
Barbora Krčálová

praktikantkaPrávní specializace

 • komplexní právní služby pro realitní kanceláře, stavební společnosti a vlastníky bytových a kancelářských domů
 • sepis smluv týkajících se nemovitostí a jejich převodů (kupní, darovací, nájemní, zástavní, zajišťovací převod vlastnického práva, smlouvy o zřízení věcných břemen, předkupních práv atd.)
 • nájemní a podnájemní vztahy
 • sousedské spory
 • komplexní právní řešení výstavby a následného prodeje nemovitostí, včetně smlouvy o výstavbě a prohlášení vlastníka o vymezení jednotek
 • společenství vlastníků
 • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání
 • zastupování klientů v řízeních před katastrálním úřadem

 • zastupování klientů v řízeních před stavebním úřadem, odvolacími orgány a soudy

 • průmyslové zóny
 • obchodní centra
 • bytové výstavby
 • kancelářské výstavby

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • likvidace a zrušení obchodních společností a družstev
 • změny právních forem
 • organizace valných hromad a členských schůzí
 • zvyšování a snižování základního kapitálu
 • převody akcií, obchodních a členských podílů
 • další změny v obchodních společnostech a družstvech

 • vypracování smluv v obchodních a občanskoprávních vztazích
 • zastupování klientů v obchodních a občanských sporech na „vypracování smluv“
 • zastupování klientů v soudních sporech

 • smluvní zajištění pohledávek zejména investic, zápůjček, úvěrů
 • vymáhání všech druhů pohledávek
 • postoupení pohledávek
 • zastupování věřitelů i dlužníků v soudním, rozhodčím, insolvenčním a exekučním řízení

 • vymáhání pohledávek ze směnek
 • zastupování ve směnečných soudních řízeních

 • smlouvy na poskytování dopravních, zasilatelských a jim obdobných služeb
 • řešení právních sporů v zasilatelství a dopravě

 • zastupování v rozvodovém řízení
 • úprava a změny poměrů nezletilých děti před i po rozvodu
 • vyživovací povinnost
 • vypořádání společného jmění manželů

 • autorské právo
 • licenční smlouvy (softwarové licence, apod.)

 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • sepisování pracovních smluv
 • právní poradenství

 • zastupování pojištěnců a poškozených při vymáhání nároků z pojistných smluv
 • jednání s pojišťovnami a zastupování pojištěnců a poškozených v soudních sporech o výši pojistného plnění

Informace pro spotřebitele

Na vztah založený smlouvou o poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem-spotřebitelem (fyzické osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání) se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 534/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto zákonem upozorňujeme klienty-spotřebitele, že v případě, že nedojde mezi advokátem a klientem-spotřebitelem ke smírnému vyřešení případného sporu, vzniklého v souvislosti se smlouvou o poskytování právních služeb, může se klient-spotřebitel obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Česká advokátní komora (více informací na www.cak.cz).