• zastupování klientů v řízeních před stavebním úřadem, odvolacími orgány a soudy