• smluvní zajištění pohledávek zejména investic, půjček, úvěrů
  • vymáhání všech druhů pohledávek
  • postoupení pohledávek
  • zastupování věřitelů i dlužníků v soudním, rozhodčím a exekučním řízení