• zakládání obchodních společností a družstev
  • likvidace a zrušení obchodních společností a družstev
  • změny právních forem
  • organizace valných hromad a členských schůzí
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • převody akcií, obchodních a členských podílů
  • další změny v obchodních společnostech a družstvech