• autorské právo
  • licenční smlouvy (softwarové licence, apod.)