• zastupování pojištěnců a poškozených při vymáhání nároků z pojistných smluv
  • jednání s pojišťovnami a zastupování pojištěnců a poškozených v soudních sporech o výši pojistného plnění