• komplexní právní služby pro realitní kanceláře, stavební společnosti a vlastníky bytových a kancelářských domů
  • sepis smluv týkajících se nemovitostí a jejich převodů (kupní, darovací, nájemní, zástavní, zajišťovací převod vlastnického práva, smlouvy o zřízení věcných břemen, předkupních práv atd.)
  • nájemní a podnájemní vztahy
  • sousedské spory
  • komplexní právní řešení výstavby a následného prodeje nemovitostí, včetně smlouvy o výstavbě a prohlášení vlastníka o vymezení jednotek
  • společenství vlastníků
  • spoluvlastnické vztahy k nemovitostem a jejich vypořádání
  • zastupování klientů v řízeních před katastrálním úřadem