• zastupování v pracovněprávních sporech
  • sepisování pracovních smluv
  • právní poradenství