• vypracování smluv v obchodních a občanskoprávních vztazích
  • zastupování klientů v obchodních a občanských sporech