D o b e š & D o b e š o v á, advokátní kancelář

Křenová 71, 602 00 Brno
tel.: +420 545 215 692
fax: +420 545 215 693

Evidenční čísla ČAK:
Mgr. Michal Dobeš - 10005
Mgr. Martina Dobešová - 09182

Mgr. Michal Dobeš
       mobil: +420 608 826 465
       e-mail: michal@dobes-dobesova.cz

Mgr. Martina Dobešová
       mobil: +420 777 834 896
       e-mail: martina@dobes-dobesova.cz

Mgr. Lucie Mezuláníková - advokátní koncipientka
       mobil: +420 774 277 209
       e-mail: lucie@dobes-dobesova.cz