• smlouvy na poskytování dopravních, zasilatelských a jim obdobných služeb
  • řešení právních sporů v zasilatelství a dopravě