Advokátní kancelář byla založena v lednu roku 2002 nejprve jako kancelář samostatné advokátky Mgr. Martiny Dobešové, ke které se v říjnu roku 2003 připojil po uzavření smlouvy o sdružení advokát Mgr. Michal Dobeš.

Advokátní kancelář poskytuje jak právnickým, tak i fyzickým osobám široké spektrum právních služeb se specializací zejména na oblast práva obchodního a občanského, spolu se zastupováním klientů v soudních, správních a rozhodčích řízeních.

Hlavní předností kanceláře je vysoká úroveň poskytovaných služeb, která je zajišťována odbornou a precizní prací, flexibilitou a především individuálním přístupem k jednotlivým klientům.

Advokátní kancelář Dobeš & Dobešová spolupracuje s řadou odborníků z řad notářů, soudních znalců, daňových poradců, exekutorů a dalších, což umožňuje komplexní a odborné řešení právních situací.